Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2020

spiritwalker
"(...) nie wydaje mi się konieczne, żeby wszyscy dzielili moją opinię ani żeby nawracali mnie, gdy ja nie dzielę ich poglądów". 
Tove Jansson
Reposted frommerkaba merkaba vianyaako nyaako
spiritwalker
9539 8316
Reposted fromBabson Babson vianyaako nyaako
spiritwalker
Poszedłem i przed zakrętem zrozumiałem, że poczucie obcości świata, straszliwego smutku i bezwzględnego przejebania, o którym pisali romantycy, to prawda.
— Łukasz Orbitowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianyaako nyaako
spiritwalker
Opowiedziałem setki żartów i anegdot, rozbawiałem ludzi do łez, kiedy tak naprawdę chciało mi się płakać. Zawsze dławił mnie smutek, nieważne, jak głośno bym się śmiał.
— Tomasz Mazur, „Fiasko. Podręcznik nieudanej egzystencji”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued vianiskowo niskowo

January 05 2020

spiritwalker
6642 9dc6 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 vianiskowo niskowo

December 17 2019

spiritwalker
Żeby uleczyć ranę, musisz przestać ją dotykać.
Reposted fromxalchemic xalchemic vianiskowo niskowo
spiritwalker
Jedni idą na pole drudzy na dwór Ale wszyscy tak samo nosimy ból
— Bedoes & Lanek - Smoki
Reposted fromirmelin irmelin vianiskowo niskowo
spiritwalker
3593 0593 500
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
spiritwalker
Uderzył mnie mocno słowem, a później jego brakiem, bo nie przeprosił (...) A przecież słowa ranią głęboko i nigdy nie zapominasz tego bólu.
— porypana panna
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
spiritwalker
Niech myślą, co chcą, ale nie miałem zamiaru się utopić. Zamierzałem płynąc, dopóki nie utonę - a to nie to samo.
— Joseph Conrad / przeszłość.
spiritwalker

"Bo trzeba rąk dotykać, ale tych, co się chce".

Miron Białoszewski

Reposted fromjustmine justmine viaheavencanwait heavencanwait

December 05 2019

4992 bc17 500

sci-universe:

Galactic Moon eclipse captured by Babak Tafreshi. Take time to look at this image, and you’ll notice several large emission nebulae with vivid red color, details of the Milky Way and lots of stars.

Reposted fromkoscheiis koscheiis viaverronique verronique
spiritwalker
If I were to pray at this moment, I don’t think I would say anything at all. I would just get down and lightly kiss the earth. That’s the least I can do.
— James Wright
Reposted fromverronique verronique viaquotes quotes
spiritwalker
6437 b5ae 500
Reposted fromnyaako nyaako viaquotes quotes
spiritwalker
Jest coraz ciężej, chociaż w sumie nic się nie dzieje.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianyaako nyaako
spiritwalker
Zaciskam z całej siły wszystko, co można zacisnąć w środku siebie, aby się znowu nie rozryczeć.
— J. Żulczyk
spiritwalker
7812 b81b
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
5869 de9f
Reposted fromkniepuder kniepuder viaheavencanwait heavencanwait

November 08 2019

spiritwalker
0558 9aac 500
Reposted fromnyaako nyaako viaheavencanwait heavencanwait
spiritwalker
Niekiedy miałam wrażenie, że wszyscy brodzimy po kolana w cierpieniu i nie chcemy przyznać się przed innymi, jak daleko zabrnęliśmy, albo że wręcz toniemy.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl