Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2017

spiritwalker
6883 1c49 500
Reposted fromNomolestar Nomolestar viaseleneskin seleneskin
spiritwalker
9319 ef2e
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte

October 15 2017

spiritwalker
9331 77a1
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viakudlaty kudlaty

October 12 2017

spiritwalker
1524 eb27 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viajointskurwysyn jointskurwysyn

October 09 2017

9995 4049
Reposted fromdivi divi viacherrycokee cherrycokee
Jestem zmeczony i wypalony, a to dopiero poczatek tygodnia, a to dopiero - w sumie - poczatek doroslosci
— (via wielkiimarzyciel)
Reposted fromdivi divi viacherrycokee cherrycokee

October 03 2017

spiritwalker
Chciałem rozpłakać się na głos, ale nie mogłem. Byłem już na to za stary. Poza tym jest na świecie taki rodzaj smutku, którego nie można wyrazić łzami. Nie można go nikomu wytłumaczyć. Nie mogąc przybrać żadnego kształtu, osiada cicho na dnie serca jak śnieg podczas bezwietrznej nocy.
— Haruki Murakami, "Koniec Świata i Hard-boiled Wonderland"
Reposted fromjaskier jaskier viaBloodEve BloodEve
spiritwalker
Istnieją miasta, do których tęsknie tak, jakby przeznaczone mi było tam spędzić całe życie.
— Elias Canetti
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaBloodEve BloodEve
2857 a61a 500
Reposted fromczasem-mi-smutno czasem-mi-smutno
spiritwalker

" - Ty w ogóle wiesz co Ci wolno?
- Nie chciałbym, ale wiem. Wolno mijają mi dni bez Ciebie. "

Maks Somow

Reposted fromUndomiel Undomiel
6403 ade6 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viaBloodEve BloodEve
spiritwalker

Jesteś naraz, zarówno spokojem i zamieszaniem w moim sercu.

— Franz Kafka

Reposted fromUndomiel Undomiel vialekkaprzesada lekkaprzesada

September 29 2017

ciebie
i więcej grzechów
pamiętam.
— Retoryka (via desiderataxx)
9772 01dc
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
5668 e3e3 500
Reposted frombrumous brumous
spiritwalker
7308 32ae
Reposted fromaletodelio aletodelio
spiritwalker
Powiedziałeś, że jest beznadziejnie, że powinnam wierzyć mniej, bo nawet niebo nas nie uratuje
— Kygo - Stargazing
Reposted fromaletodelio aletodelio
spiritwalker
7257 9e86
Reposted fromaletodelio aletodelio
5666 38ba
Reposted frombrumous brumous
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl