Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2018

spiritwalker
6315 8f10

February 20 2018

spiritwalker
Podobno nie wszystko można odzyskać. I nie każde niebo można naprawić.
— Kaja Kowalewska

February 19 2018

Nie miałem pretensji do nikogo, poza samym sobą. Byłem przyzwyczajony, bo odkąd żyję, mam do siebie mnóstwo pretensji.
— Jakub Żulczyk “Wzgórze psów”
(via polskie-zdania)
spiritwalker
A więc tak wygląda całkowite bycie w tzw. "dup*e". Wybaczcie za kolokwializm, ale jest on najlepszym odzwierciedleniem mojego stanu wewnętrznego. Zaufać? Spoko! Poczuć się ważnym? Coś pięknego! Nastawić się i uwierzyć, że w końcu będzie lepiej? Gotowa! Aż tu nagle jeb! I po wszystkim. Nigdy, przenigdy nie wierzcie w słowa "nie skrzywdzę Cię" - jedno z największych kłamstw tego świata. A 'przepraszam'? wyświechtane i zbędne, bo niestety owe słowo nic nie zmienia ani tak naprawdę nie odpokutuje żadnej z win.
Amen.
— tupfen.soup.io
Reposted fromtupfen tupfen vianiskowo niskowo
spiritwalker
Opłakuję coś, czego nigdy nie miałam. Co za absurd. Rozpacz
z powodu przeklętych nadziei, przeklętych marzeń i oczekiwań.
— E L James – Pięćdziesiąt twarzy Greya
Reposted fromperfectsense perfectsense vianiskowo niskowo
spiritwalker
4772 cdcd 500
Reposted fromzciach zciach viagreywolf greywolf

February 06 2018

spiritwalker
Proszę państwa - życie nie ma żadnego sensu. Absolutnie żadnego. Musimy to niestety przyjąć do świadomości jako fakt. I co z tym zrobić? Mogą państwo zrobić dwie rzeczy - albo zacząć czytać książki, albo po prostu już teraz popełnić samobójstwo.
— prof. P.Z. ; UAM, Wydział Anglistyki
Reposted fromdzony dzony viasomethingfromheart somethingfromheart
spiritwalker
0513 7c0d
Reposted fromsimplyfalling simplyfalling viaasan29 asan29

January 28 2018

spiritwalker
Coś mi mówiło, że ktoś może na mnie czekać.... Myliłem się. Nikt nie czekał.
— Charles Bukowski
Reposted frompouler pouler viashapeless shapeless
spiritwalker
nie jestem w stanie nic zrobić, nie mam mocy sprawczej, nie umiem, nie mam planów, celów. Jakby była siedemnasta trzydzieści, a ja właśnie wyszłabym z zatłoczonego autobusu i na przejściu dla pieszych pękłaby mi torba, w której miałam wszystko.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromshapeless shapeless viabjureczko bjureczko

January 23 2018

9169 892b 500
może karma wraca...
4206 cd8c
spiritwalker
8542 7369
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viazachlystujsie zachlystujsie

January 13 2018

3022 b2d8 500

M. Hłasko

spiritwalker
2641 ed20
Reposted fromorchis orchis viacherrycokee cherrycokee
spiritwalker
Najboleśniejszym doświadczeniem jest wyobrażanie sobie przyszłości, zwłaszcza tej, której nigdy nie będziemy mieli.
— Søren Aabye Kierkegaard
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacherrycokee cherrycokee

January 11 2018

spiritwalker
4625 ac3b 500
Reposted from777727772 777727772 viaMonia94 Monia94

January 08 2018

3053 7e10 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja
spiritwalker

Tomasz Kozłowski - ***

Myślę że prawie nic nie jest możliwe    Wszystko niby było ale ciągle nie jest jakby było coś    Mój zapach na tobie przetrwa marnych parę godzin   Gdy po kilku kuflach publicznych pocałunków    Pójdziemy pijani nie umiejąc tego   Ani nazwać   Ani wykrzyczeć 
spiritwalker
Atmosfera jest jak woda bliska wrzenia. Każdy ma granice wytrzymałości. Myślisz, że zniesiesz wszystko, że dasz radę, jeszcze jeden dzień, i nagle już nie możesz. Gładka powierzchnia nagle bulgocze i strach zmusza cię do rozpaczliwych kroków, byle tylko uciec.
— Rae Carson – Złotowidząca. Schronienie
Reposted fromnyaako nyaako viabe-awesome-today be-awesome-today
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl