Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2019

spiritwalker
Ludzie zostali stworzeni do tego, żeby się nie poddawać.
— Sarah A. Denzil
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
spiritwalker
4219 eae0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viafajnychnielubie fajnychnielubie
spiritwalker
0588 4134 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viafajnychnielubie fajnychnielubie
5406 9627 500

mossfull:

Chloe Dewe Mathews, Shot at Dawn

Reposted fromtwice twice viafajnychnielubie fajnychnielubie

August 07 2018

spiritwalker
Myślę, że byłbym najgorszym z możliwych psychiatrów, gdyż rozumiałbym każdego z moich pacjentów i przyznawałbym mu rację.
— Emil Cioran
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
spiritwalker

Niektóre chwile zapomina się przez całe życie.

Reposted fromcarre carre vianiskowo niskowo

June 22 2018

spiritwalker
7134 4a70
Reposted fromniewychowana niewychowana vianiskowo niskowo

June 21 2018

spiritwalker
Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromintotheblack intotheblack viaifyouleave ifyouleave
Zawsze wiedziałem, że trzeba być krok od samego siebie. Ale teraz jestem, stoję tysiąc, a może parę tysięcy kroków od samego siebie. Patrzę z dystansu. Z rosnącego dystansu. Dar dystansu, a może przekleństwo dystansu. Dziwi mnie, kurwa, wszystko.
— Jerzy Pilch “Marsz Polonia”
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaifyouleave ifyouleave
spiritwalker
6735 99fd 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaifyouleave ifyouleave
spiritwalker
Całe dorosłe życie atakowałam siebie. Aż wreszcie dotarło do mnie, że to jest bardzo smutne. Że bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— Ania Dąbrowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaifyouleave ifyouleave
spiritwalker
Wiesz, kiedy coś trzeba zmienić ze swoim życiem?
Gdy nie masz takiego miejsca, gdzie jesteś w stanie się uspokoić. Wyciszyć myśli.
Kiedy wszędzie czujesz na sobie bezlitosny oddech stresu.
— Moje nocne przemyślenia
Reposted fromEtnigos Etnigos viaifyouleave ifyouleave
spiritwalker
3966 9b19
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj viamalinowowa malinowowa
spiritwalker
Marzenia? Sama nie wiem. Po prostu chciałabym żeby w końcu coś mi się udało. Żeby było trochę łatwiej, lepiej. Żeby ludzie byli warci czegokolwiek. Chciałabym mieć więcej czasu. Więcej szczęścia. Więcej uśmiechu na twarzy. Nie marzę o niczym szczególnym, nie chcę skakać na Bungee, zwiedzać całego świata albo władać wieloma językami. Chciałabym być szczęśliwa, mieć obok kogoś ważnego i dzielić z nim wszystko, całe swoje życie.
http://moblo.pl/profile/yezoo
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamalinowowa malinowowa

May 29 2018

May 27 2018

spiritwalker
3574 a89d 500
Reposted fromnonecares nonecares viamalinowowa malinowowa
spiritwalker
Zrozumiałam wtedy, dlaczego nie płaczesz, chociaż bardzo boli: czasem o bólu trzeba milczeć, bo nie da się go wypowiedzieć.
— Jodi Picoult
spiritwalker
Najgorszy moment przychodzi wtedy, kiedy uzmysławiasz sobie, jak bardzo wszystko nie jest okej. Jak bardzo okłamujesz sama siebie, jak bardzo nie chcesz widzieć tego co się dzieje w okół. Jak przekłamujesz wszystkie fakty i sprowadzasz je do wersji wygodnej... Żeby tylko nie bolało, żeby tylko nie myśleć. I ogarnia Cię niespotykana samotność, otępienie. Nie możesz z nikim o tym pogadać, nie możesz nawet wyjść na papierosa i o tym pomilczeć. Jesteś sam ze sobą i tym co zjada Cię od środka.
— ~
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viamalinowowa malinowowa
spiritwalker
Nie mogłem spodziewać się czegoś innego.
— A mimo to jestem zaskoczony swoją reakcją emocjonalną.
Reposted fromPoranny Poranny viamalinowowa malinowowa
spiritwalker
5217 5913
Reposted fromEtnigos Etnigos viamalinowowa malinowowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl